Center for Science, Technology and Society studier - Århus Universitet

  • Dansk
  • English
STSCenter.dk RSS Feed

Fokus: STS center lecture: Tracing meta-study processes in Land Change Science  03/03-2014

LCSAn ANT study of scientific knowledge production by Alyson Young, University of Maryland, BC, USA. Friday 14th of March 2014, 13:00-14.00pm. Ada 333

 


Velkommen til STSCenter.dk

Science, Technology and Society studies (STS) er et internationalt og interdisciplinært forskningsfelt. I STS-forskningen på Institut for Informatons- og Medievidenskab inddrages sociologiske, antropologiske og filosofiske teorier om relationer, netværk og konfigurationer, der går på tværs af traditionelle skel mellem videnskab, teknologi og samfund. En bærende antagelse er, at man ikke generelt og teoretisk kan fastlægge menneskers og teknologiers egenskaber og relationer. Det er op til empiriske undersøgelser at afgøre, hvordan teknologiske artefakter og mennesker knyttes sammen i specifikke situationer.

Læs mere om vores konkrete forskningsprojekter eller se hvilke forskere der er tilknyttet centret.

STS Research
STS Courses
STS Publications
Log in